Cách tra cứu bản tự công bố sản phẩm online

Với bài viết sau, ISOHA sẽ hướng dẫn chi tiết cách tra cứu tự công bố sản phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM) và thành phố Hà Nội một cách đơn giản, dễ thực hiện nhất! Hãy cùng ISOHA tham khảo qua những nội dung…